Zapraszamy na szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w placówce według nowego rozporządzenia UE oraz zadania inspektora ochronnych danych – warsztat praktyczny z wdrożenia systemu ochrony danych.

Szkolenie odbędzie się dnia 05.03.2018 roku w godzinach 9:00 – 15:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

Prowadzący szkolenie to doświadczony edukator i doradca w oświacie, ekonomista, strateg, konsultant, doradca i trener zarządzania administracją i firmą, coach biznesowy.

Czytaj dalej

Oferta szkoleń dla Rad Pedagogicznych

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przedstawia Państwu Dyrektorom i Radom Pedagogicznym wybrane tematy szkoleń. Terminy do uzgodnienia. Inne propozycje znajdują się w Informatorze zamieszczonym na stronie www.centrum.edu.powiat.krakow.pl

Proponujemy również organizację wyjazdowych konferencji dla Rad Pedagogicznych.

Czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie we współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

ogłasza nabór na studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek a także w administracji samorządowej w obszarze edukacji i oświaty.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: 23 marca 2018 r

Czytaj dalej

Wybór najkorzystniejszych ofert wyłonionych postępowanie PCREiDN.271.228-229.5/2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych ”.

Działając na podstawie art. 92ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, Powiat Krakowski – Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli (PCREiDN) w Krakowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 29, informuje o:

Wybór najkorzystniejszych ofert wyłonionych postępowanie PCREiDN.271.228-229.5/2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych ”.

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,m,57485,zamowienia-publiczne.html

Szkolenie: „ Najważniejsze zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w 2018 r”

TERMIN: 24 STYCZNIA 2018, GODZINY OD 16:00 DO 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE Al.SŁOWACKIEGO 20, SALA 100.

Adresat: dyrektorzy ,nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy oraz studenci kierunków pedagogicznych.

Program:

  • Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Zmiany w zasadach realizacji awansu zawodowego.
  • Zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
  • Likwidacja niektórych dodatków do wynagrodzenia.
  • Nowe pensum dla niektórych stanowisk nauczycieli.
  • Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

Czytaj dalej

Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwane w dalszej części Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony pn. ” Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych”.

Dokumenty do pobrania:

SCZ_siwz5_z1_formularz

SCZ_siwz5_z2_oswiadczenie

SCZ_siwz5_z3_umowa

SCZ_siwz5_z4_opis

SCZ_siwz5

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, przedstawia informację z otwarcia ofert postępowaniu przetargowym pn.  Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych”.

Informacja_z_otwarcia_ofert_20171211

Oswiadczenie_Grupa_Kapitalowa_20171211

Zapraszamy na bezpłatną Konferencję: ,,Bezpieczeństwo zdrowotne – wyzwaniem dla współczesnej szkoły“

zorganizowaną dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów

w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski“

Termin: Kraków  05.12.2017 r.  (wtorek) w godzinach od 10:00-14:00
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, sala 100

BRAK WOLNYCH MIEJSC 

Czytaj dalej

Bezpłatne warsztaty

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy,

w imieniu Powiatu Krakowskiego

serdecznie zapraszamy

na bezpłatne warsztaty

organizowane w ramach programu:

„Bezpieczny Powiat Krakowski” pod tytułem AGRESJA W SIECI,

BRAK WOLNYCH MIEJSC

które odbędą się w dniu 17.11.12017 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krakowie,
Słowackiego 20, I piętro, sala 100, godz. 13:00.

Czytaj dalej

Ogłoszenie nr 611374-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Tak

Czytaj dalej