Szkolenie „Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018 r.”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018 r.”

Kraków, 21 sierpnia 2018r. w godz. od 10.00  do 15.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy al. Słowackiego 20 w Krakowie.
Szkolenie prowadzić będzie :

Pani Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Program Szkolenia:

  1. Charakterystyka zapisów dotyczących oceny pracy nauczyciela zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela.

  2. Warunki otrzymania przez nauczyciela dodatku za wyróżniającą pracę.

  3. Analiza szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela zgodnie z rozp. MEN z dnia 29 maja 2018 r. w tej sprawie (poz. 1133).

  4. Regulamin dyrektora szkoły określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli – propozycja zapisów.

  5. Przykłady wzorów pism do wykorzystania przez dyrektor szkoły lub radę pedagogiczną:

Czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
we współpracy
z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
ogłasza nabór na studia podyplomowe:
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, a także w administracji samorządowej w obszarze edukacji i oświaty.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady praktyczne

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady praktyczne.

Szkolenie odbędzie się dnia 23.05.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

Ramowy Program Szkolenia:

Czytaj dalej

Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego – porady praktyczne

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady praktyczne

Szkolenie odbędzie się dnia 21.05.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

Ramowy Program Szkolenia:

Czytaj dalej

Kurs na kierowników wypoczynku

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na : Kurs na kierowników wypoczynku

Uprawnienia do prowadzenia kolonii, półkolonii, obozów itp.

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza włącznie lub innych osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i przynajmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Czytaj dalej

Zastosowanie kodowania w zabawach muzyczno – ruchowych

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Zastosowanie kodowania w zabawach muzyczno – ruchowych.

Szkolenie odbędzie się dnia 17.05.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

szkolenie poprowadzi: Bernadeta Kosztyła

Czytaj dalej

Przyroda zakodowana w muzyce, ruchu i rysunku

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Przyroda zakodowana w muzyce, ruchu i rysunku

Szkolenie odbędzie się dnia 26.04.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

szkolenie poprowadzi: Bernadeta Kosztyła

Czytaj dalej

Wyniki przetargu nieograniczonego na Kursy zawodowe kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwane w dalszej części Zamawiającym, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kursy zawodowe kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych” wygrali:

 

Część 1: EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Mącina 211.

Część 2: Krakowska Szkoła Barmanów – Piotr Dziadkowiec, ul. Urzędnicza 19/I, 30-051 Kraków.

Część 3: Krakowska Szkoła Barmanów – Piotr Dziadkowiec, ul. Urzędnicza 19/I, 30-051 Kraków.

https://bip.malopolska.pl/api/files/1822099