Bezpłatne warsztaty

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy,

w imieniu Powiatu Krakowskiego

serdecznie zapraszamy

na bezpłatne warsztaty

organizowane w ramach programu:

„Bezpieczny Powiat Krakowski” pod tytułem AGRESJA W SIECI,

BRAK WOLNYCH MIEJSC

które odbędą się w dniu 17.11.12017 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krakowie,
Słowackiego 20, I piętro, sala 100, godz. 13:00.

Czytaj dalej

Ogłoszenie nr 611374-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Tak

Czytaj dalej

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 594706-N-2017 z dnia 2017-10-02 r. 

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w KrakowieDostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Projekt RPMP.10.02.01-12-0229/16

Załączniki:
Zmiany w zamówieniu: 
Link Urząd Zamówień Publicznych po zmianach: https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie/p,Y29udGVudDoxMzcxMDUz.html
Informacja z otwarcia ofert:
Oświadczenie – Grupa Kapitałowa:

Szkolenie: Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Batti Strauss w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

TERMIN: 18 PAŹDZIERNIK 2017, GODZINY OD 15:00 DO 18:45

UWAGA zmieniono miejsce szkolenia: 

MIEJSCE SZKOLENIA: STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE,
AL. SŁOWACKIEGO 20, SALA 100

MIEJSCE SZKOLENIA: ul. Piłsudskiego 29, I piętro sala konferencyjna

Adresat: nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych, szczególnie pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj dalej